วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


รูปแสดง การประมวลผลให้ออกมาในรูปเอกสาร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตออร์


รูปแสดง การแสดงผลลัพท์ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


      รูปแสดงสื่อที่ช่วยในการรับส่งข้อมูล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


รูปแสดงเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


รูปแสดงการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม